โลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่มีพัฒนาการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับระบบสากลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากรัฐบาลมีบทบาทส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองให้ผู้เรียน มีความรู้ มีทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่การใช้เทคโนโลยีปัจจุบันพบว่านักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีที่เกิดความเสี่ยง เช่น การเล่นเกมที่ใช้ความรุนแรง ใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น การถ่ายภาพโป๊ การล่อลวง ฯลฯ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตั้งแต่ระดับสังคมชนบทถึงสังคม เทคโนโลยีของการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วในการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและได้รับความนิยมการใช้กันอย่างแพร่หลาย

ปัจจุบันผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนมากเป็นเด็กและเยาวชน

และนิยมใช้บริการเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นชุมชน เช่น เว็บไซต์หาเพื่อน โพสต์ภาพ สนทนาบนเว็บบอร์ด ซึ่งการใช้บริการเว็บไซต์ลักษณะดังกล่าว ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อสมัครใช้บริการ และเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ขณะที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถนำข้อมูลส่วนตัวของเด็กมาเปิดเผยจนนำไปสู่ปัญหาร้ายแรง โดยเฉพาะมิจฉาชีพใช้ข้อมูลที่เด็กเปิดเผยเข้าถึงตัวเด็กเพื่อล่อลวง และนำไปสู่การลักพาตัว ชิงทรัพย์ ข่มขู่ ข่มขืน หรือฆาตกรรม เด็กกว่า 80% ที่เล่นอินเทอร์เน็ตเคยสนทนาออนไลน์กับคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน โดยส่วนใหญ่เริ่มจากการที่คู่สนทนาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเด็ก

อินเตอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตช่วยในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Social network ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตยังช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จำนวนมากทำให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย กิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการศึกษาถูกเชื่อมโยงให้เข้าถึงกันและกันอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญ มีเรื่องราวต่างๆ มากมายทั้งความรู้ ความบันเทิงหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการ ความสนใจสำหรับบุคคลทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทำให้คนทั่วโลก ต่างเพศ ต่างวัย ต่างเชื้อชาติ ศาสนา สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดประโยชน์

1.เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนเดิมเปลี่ยนไปเป็นการเปิดโลกของนักเรียนให้รับรู้ข่าวสาร สังคม วัฒนธรรมทั่วโลก
2.ทำให้ผู้เรียนจัดหาข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความ ภาพ เสียง
3.ทำให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาและมีอิสระ
4.สนับสนุนการสื่อสารและการร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้ปกครอง ครู
5.ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ